Praktisch

Tarief
Oriënterend- / intakegesprek               gratis
Consult therapie / begeleiding              € 60

De tarieven voor de cursussen en workshops staan vermeld op de betreffende pagina. Voor de therapie, begeleiding, cursussen, workshops en trainingen geldt dat het tarief inclusief kunstzinnig materiaal is.

Kwaliteitsbewaking
Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging NVKT (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnig Therapeuten), de NVAZ (Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgverleners) en het AGB-register (Algemeen Gegevens Beheer) zorgverleners. Dit betekent dat de kosten voor de therapie geheel of gedeeltelijk door veel zorgverzekeraars vergoed wordt uit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie hierover, zie www.kunstzinnigetherapie.nl of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Mijn praktijk is gevestigd in therapeuticum De Linde. Hier heb ik een samenwerkingsverband met andere therapeuten en artsen. Om de afspraken omtrent betaling helder te hebben voor iedereen, hebben we betalingsvoorwaarden afgesproken. Deze zijn hier in te zien en te downloaden.