Kunstzinnige therapie en begeleiding voor kinderen

creatieve therapie kinderenOntwikkeling
De kindertijd is een periode van grote ontwikkelingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Gebeurtenissen als gepest worden, verlies van een dierbare of scheiding van ouders kan van grote invloed zijn en verstorend werken op deze ontwikkeling. Het kind kan hierdoor bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zitten, negatief gedrag laten zien of leerproblemen hebben. Ondersteuning in de vorm van kunstzinnige therapie kan dan heilzaam zijn.

Beeldend werken
Voor kinderen kan het bijzonder prettig zijn om gevoelens en belevingen uit te drukken met behulp van bijvoorbeeld potlood, krijt of klei. In de therapie wordt hierop aangesloten, met het kind wordt niet direct gesproken over het probleem. Met behulp van beeldende verhalen wordt het kind meegenomen en begeleid. Deze beelden spreken een eigen taal en het kind kan zich hier op vrije wijze mee verbinden. Door een beeld van het verhaal op een kunstzinnige manier te verwerken, verbind het kind zich hier dieper mee. In de keuze van verhalen en beelden wordt aansluiting gezocht bij de interesse en mogelijkheden van het kind.

Wat brengt het?creatieve therapie kinderen
Kunstzinnige therapie sluit aan bij activiteiten die kinderen veelal uit zichzelf doen. Hierdoor hoeft het voor het kind niet te zijn als “bij een dokter” zijn. Het creëren van een tekening, schildering of boetseerwerk geeft vreugde en enthousiasme. Daarnaast oefent het kind tijdens het werken in rust en concentratie. Dit heeft veelal een positief effect op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Naast onder andere vreugde bieden, kan het kind ook leren omgaan met gevoelens als angst, verdriet of boosheid.

creatieve therapie kinderenVoor wie
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen terecht voor kunstzinnige therapie. De therapie kan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld gedragsproblematiek zoals pesten, gepest worden, verwerking van een ingrijpende gebeurtenis zoals overlijden of scheiding van ouders, faalangst, onzekerheid, dyslexie, handschriftproblemen, moeilijk emoties kunnen uiten, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid. Maar ook bij stressgerelateerde klachten als buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen, stap terug in de ontwikkeling (bijvoorbeeld opnieuw bedplassen), eczeem of astma.

 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Bel me op 06 – 430 27 111 of mail me.